Operations Manager

Stuur je cv

Rapporteert aan:

Plantmanager

Omschrijving:

1. Productiebeleid

Draagt op basis van door de Plant Manager bepaalde uitgangspunten zorg voor de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van korte en langere termijnplannen van de aan hem rapporterende afdelingen (o.a. op het gebied van personeelsbezetting en opleidingen, investeringen, technisch onderhoud, veiligheid, efficiency, kwaliteit en kosten);

Draagt zorg voor een adequate interne productieorganisatie nu en in de toekomst;

Draagt in nauw overleg met HR en Plant Manager zorg voor ontwikkeling van het personeelsbeleid binnen een gedeelte van de productie-organisatie, alsmede voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting.

 

2.Bedrijfsresultaat

Verantwoordelijk voor het produceren van orders volgens de bedrijfsnormen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, efficiency en kosten en volgens de met de klant gemaakte afspraken en instructies;

Verantwoordelijk voor het optimaal laten voorbereiden van orders in de vorm van eenduidige product- en processpecificaties;

Beslist in geval van productie met tekortkomingen, in overleg met Manager Quality/Plant Manager en Manager Technical Development and Innovation over verdere afhandeling;

Verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van afwijkingen begroot versus werkelijk en het voortdurend (laten) nemen van maatregelen ter verbetering;

Verantwoordelijk voor zorgvuldig beheer van het kostenbudget.

Verantwoordelijk voor het (laten) voorbereiden en uitvoeren van (productie) investeringen/verbeteringsprojecten.

 

3. Leiding geven

Algemene leiding over alle activiteiten van de eigen afdelingen.

Zorgdragen voor een adequaat systeem van “management control”.

 

4. Diversen

Onderhouden van contacten met afstemming van visie, beleid en strategie binnen het Managementteam GPI Hoogerheide;

Onderhouden van contacten met belangrijke externe relaties;

Voeren van regelmatig productieoverleg;

Zowel interne als externe representatie van de organisatie.

Bereikbaar tijdens het gehele productieproces (7dgn 24h).

Kwalificaties:

Niveau:      HBO+

Opleiding: Bij voorkeur technische richting

Ervaring:   Leidinggevende ervaring in de (maak)industrie.

 

Vaardigheden                  

 • Bijzondere bekwaamheid in het leggen en onderhouden van contacten;
 • Grote effectiviteit in overtuigen van grote groepen medewerkers;
 • Vermogen anderen te inspireren tot het bereiken van gemeenschappelijke doelen;
 • Neemt initiatief tot handelen en/of veranderen. Is gericht op de continuïteit van de productie, heeft overwicht.
 • Ruime managementervaring, met name op leidinggevend gebied.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Vasthoudendheid
 • Overtuigingskracht
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Coachen
 • Stressbestendigheid

 

Onze kernwaarden zijn het fundament van onze cultuur en onze code van zakelijk gedrag. Deze waarden begeleiden ons in het maken van beslissingen en in ons gedrag.

 • Integriteit – eerlijkheid, het geven van het goede voorbeeld, het aanhouden van beloftes en verplichtingen;
 • Respect – het waarderen van ieders unieke vaardigheden en capaciteiten, het luisteren naar anderen hun mening;
 • Verantwoording – verantwoordelijk voelen voor je eigen handelen, je werk zo goed mogelijk uitvoeren, streven naar continu verbeteren;
 • Relaties – het benutten van ieders sterke punten, rekening houden met de behoeften van anderen;
 • Samenwerken – Samenwerken om doelen te bereiken en hier ook anderen bij betrekken.

 

Stuur je cv